Wednesday, July 24, 2013

14th Ramadan Makkah Taraweeh 2013 / 1434


1st Ten Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim

2nd Ten Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali

Witr led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali

No comments:

Post a Comment

Jeddah Prayer Time